Κ16 ΙΚΟΝΙΟ Β’ (2007)

Αρ.ΘΕΣΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ
2ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΠΠΑΣ
3 ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ
4ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΚΑΜΠΕΡΙ
5ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ.
6ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ
7ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
8ΜΕΣΟΣ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ
9ΜΕΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
10ΜΕΣΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ
11ΜΕΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
12ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
13 ΜΕΣΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
14ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ
15ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΚΑΝΑΒΑΡΟΣ
16ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
17ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ
18ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
19ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Τεχνικό & Ιατρικό επιτελείο

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ζάχος Αθανάσιος
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ζάχος Αθανάσιος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ Διαμαντάκος Ιωάννης