ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ (GRASSROOTS)

Το πρωτότυπο κείμενο υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020 – 2021

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα Grassroots αφορά το μη επαγγελματικό και προβεβλημένο
ποδόσφαιρο. Αφορά, κυρίως, το παιδικό, σχολικό, ερασιτεχνικό και γυναικείο
ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο για άτομα με ειδικές ανάγκες και το ποδόσφαιρο για
άτομα μεγάλης ηλικίας.
To άθλημα αποφέρει σημαντικά οφέλη για την κοινωνία στο σύνολό της, καθώς
δεν αφορά μόνο το ίδιο το παιχνίδι, αλλά και την ενδυνάμωση αξιών και την
ανάδειξη των ωφελημάτων όπως η ομαδική συνεργασία, η κοινωνικοποίηση, η
υγεία και ευρωστία, η φυσική κατάσταση και η προσωπική ολοκλήρωση. Συνεπώς,
αποτελεί μέσο για εκπαιδευτική, αθλητική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.
Με βάση τα παραπάνω, η ΕΠΟ αποφάσισε να επενδύσει, με την πολύτιμη αρωγή
της FIFA και της UEFA, σε μεγάλο βαθμό στο συγκεκριμένο πρόγραμμα,
προκειμένου να διασφαλίσει το ισότιμο παιχνίδι και να δώσει σε όλους την
ευκαιρία να συμμετέχουν ποιοτικά στο παιχνίδι, ανεξαρτήτως κάθε μορφής
διαχωρισμού σε κάθε σημείο της ελληνικής επικράτειας.

Και αυτή η επένδυση είναι ίσως η πιο σημαντική για το μέλλον του αθλήματος στη
χώρα μας, γιατί όλες οι διεθνείς έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όταν οι
νέοι έχουν θετικές εμπειρίες από τις πρώτες τους επαφές με το παιχνίδι, τότε είναι
πιο πιθανή η συμμετοχή τους σε αυτό ως ποδοσφαιριστές, προπονητές,
επαγγελματίες, εθελοντές και φίλαθλοι, ακολουθώντας -τουλάχιστον οι
περισσότεροι- τις ευγενείς αξίες που πηγάζουν από το δημοφιλέστερο άθλημα
στον κόσμο. Ασφαλώς, πρόκειται, για μια σχέση αμφίδρομη, διότι και το
ποδόσφαιρο έχει να κερδίσει πολλά από την αυξημένη κι ενεργό συμμετοχή τους
στο άθλημα.

Κεντρικοί στόχοι του προγράμματος

 • Η αύξηση της δημοτικότητας του αθλήματος, (ιδιαίτερα στις αναπτυξιακές ηλικίες).
 • Η διεύρυνση της «δεξαμενής» από την οποία θα αντληθούν οι μελλοντικοί επαγγελματίες του χώρου.
 • Η οργανωμένη εκπαίδευση από τη βάση, δηλαδή από τις ακαδημίες.
 • Η διατήρηση των νέων στο άθλημα.
 • Η εμπέδωση των αξιών που πρεσβεύει το ίδιο το παιχνίδι.
 • Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών συμμετοχής για όλους.
 • Η εξωστρέφεια και σφυρηλάτηση των δεσμών με κοινωνικούς, επιστημονικούς και ποδοσφαιρικούς φορείς.
 • Η σταδιακή αλλαγή της διαχρονικής αντίληψης για την Ομοσπονδία και το άθλημα γενικότερα.
 • Οι εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου με σκοπό την απόκτηση γνώσεων – επιπλέον των σχολικών- της νεολαίας μέσω του ποδοσφαίρου.

Διοργανώτρια Αρχή

Την ευθύνη για το πρόγραμμα έχει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η
Τεχνική Επιτροπή. Αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την επέκταση
του προγράμματος, καθώς επίσης για την ενημέρωση πάνω σε σχετικά θέματα
(σεµινάρια, επιμορφωτικές συναντήσεις, αγωνιστικές εκδηλώσεις, κ.λπ.) έχει ο
Grassroots manager, σε συνεργασία με τον Τεχνικό Διευθυντή και τη Διεύθυνση
Στρατηγικής Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα στηρίζεται στις αρχές και
τους σκοπούς που ορίζονται στο Grassroots Charter της UEFA και ειδικότερα στα
άρθρα 1 και 2.
Για την ποιοτική λειτουργία και ανάπτυξη του προγράμματος είναι απαραίτητο να
αναλυθούν παράμετροι όπως η πολιτική προστασίας παιδιών (βλ. εγχειρίδιο
πολιτικής προστασίας παιδιών), η σημασία του ασφαλούς και σταθερού
περιβάλλοντος, η δομή των τμημάτων υποδομής καθώς και οργανωτικά εργαλεία
(έντυπα – κατευθύνσεις) για προπονητές, υπεύθυνους ακαδημιών, παράγοντες,
γονείς, εθελοντές.
Επίσης, είναι σημαντικό να γίνει περιγραφή των χαρακτηριστικών των ανθρώπων
που στελεχώνουν μια ακαδημία ποδοσφαίρου και της διαδικασίας πρόσληψής τους,
του κώδικα συμπεριφοράς μέσα σε αυτή, καθώς και της λειτουργίας
ποδοσφαιριστών και γονέων.

Σταθερό και Ασφαλές Περιβάλλον Εκμάθησης

Το κατάλληλο περιβάλλον μάθησης είναι απαραίτητο για να διατηρηθούν οι
νεαροί αθλητές στο χώρο του ποδοσφαίρου και να εξελιχθούν σε υψηλού
επιπέδου ποδοσφαιριστές. Οι βασικοί άξονες για την επίτευξη αυτού είναι:

 • Δημιουργία ΣΤΑΘΕΡΟΥ & ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • Έμφαση στην ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ των νεαρών αθλητών

Η δημιουργία σταθερού περιβάλλοντος εκμάθησης είναι πολλή σημαντική και
προϋποθέτει μια σειρά από ενέργειες όπως:

 • Δημιουργία θετικού κλίματος, ώστε οι παίκτες να νιώθουν ότι βελτιώνονται.
 • Συμμετοχή των παικτών στη διαδικασία της μάθησης.
 • Οι παίκτες συμμετέχουν, δοκιμάζουν και μαθαίνουν μέσα από τα λάθη τους

Επιπλέον, για τη δημιουργία σταθερού περιβάλλοντος εκμάθησης στα τμήματα
υποδομής μιας ακαδημίας ποδοσφαίρου είναι απαραίτητο να υπάρχει:

 • Θετική και εποικοδομητική κριτική των επιδόσεων.
 • Έμφαση στα θετικά σημεία
 • Ανταμοιβή τόσο της προσπάθειας όσο και του αποτελέσματος. Επιδιώκουμε το αποτέλεσμα μόνο μέσα από τη σωστή διαδικασία και προσπάθεια.
 • Εστίαση στη μακροπρόθεσμη απόδοση και όχι στην επιτυχία της επόμενης εβδομάδος.
 • Έμφαση στην καθημερινή διαδικασία που οδηγεί στην επιτυχία και όχι πίεση για το πρόσκαιρο αποτέλεσμα / νίκη.
 • Ενδιαφέρον για την ανθρώπινη πλευρά των παικτών και προσπάθεια αναγνώρισης των αναγκών τους.

Δομή Τμημάτων Υποδομής

Όλοι οι σύλλογοι και τα τμήματα υποδομής τους πρέπει να είναι μέλη και να έχουν
σύνδεση με την τοπική ποδοσφαιρική ένωση (ΕΠΣ). Η σύνδεση των συλλόγων με τις
τοπικές ενώσεις λειτουργεί ως διασφάλιση της ποιότητας και ως ασφαλές δίκτυο
για να βοηθήσει στην προστασία συλλόγων, παικτών και διοικήσεων.
Τα τμήματα υποδομών πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τουλάχιστον έναν
υπεύθυνο ακαδημίας (Οπωσδήποτε κάτοχος πιστοποιητικού UEFA D), για να
μπορούν να λειτουργούν αποδοτικά με βάση τους κανόνες της Ελληνικής
ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Σημαντικό στοιχείο είναι τα άτομα που θα
αναλάβουν τους διοικητικούς ρόλους να μην είναι διστακτικοί να αναλάβουν
ρόλους και ευθύνες. Αρκετές φορές γονείς ενδιαφέρονται να αναλάβουν αυτούς
τους ρόλους εθελοντικά.

Τα τμήματα υποδομής πρέπει να στελεχώνονται από έναν Τεχνικό Διευθυντή ή
υπεύθυνο εκπαιδευτικού προγράμματος για την ποιοτική εφαρμογή της

εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κάθε ηλικιακό τμήμα. Σε περιπτώσεις που αυτό δεν
είναι εφικτό, οι προπονητές των τμημάτων της ακαδημίας είναι υπεύθυνοι για την
ομαλή εφαρμογή και εξέλιξη του εκπαιδευτικού προγράμματος
Όλες οι ομάδες και τα τμήματα υποδομής τους, πρέπει να είναι πλήρως
ενημερωμένες και εναρμονισμένες με τους κανονισμούς των πρωταθλημάτων στα
οποία ενδέχεται να συμμετάσχουν.
Προτείνεται όπως οι ομάδες να προσφέρουν επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για τους
παίκτες τους σε περίπτωση τραυματισμού ή ατυχήματος στις προπονήσεις και τους
αγώνες (και κατά τη διάρκεια ταξιδιών).

Έντυπα οργάνωσης

Οι σύλλογοι ακαδημίες ποδοσφαίρου πρέπει να χρησιμοποιούν έντυπα οργάνωσης
για την εύρυθμη λειτουργία τους. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στο
πλαίσιο υποστήριξης των τμημάτων υποδομής σε όλη την επικράτεια έχει
δημιουργήσει ανάλογα έντυπα οργάνωσης τα οποία είναι εύκολα προς εφαρμογή.
Ο σκοπός είναι εκτός από το να υποστηρίξει τη λειτουργία των ακαδημιών, να
δώσει και μια ενιαία μορφή προερχόμενη από την ΕΠΟ, στη λειτουργία τους

Υλικοτεχνικός εξοπλισμός

Οι ομάδες θα πρέπει να έχουν τον κατάλληλο αθλητικό εξοπλισμό ο οποίος θα τους
βοηθήσει στην ομαλή λειτουργία των τμημάτων. Συγκεκριμένα προτείνονται:

 • Μπάλες (Νο. 3, Νο. 4, Νο. 5, ανάλογα με την ηλικία)
 • Πιατάκια (τουλάχιστον 3 διαφορετικά χρώματα) και κώνους διαφορετικών χρωμάτων (τουλάχιστον δυο χρώματα)
 • Τουλάχιστον 4 μικρές εστίες για τις ανάγκες των τμημάτων
 • Τουλάχιστον 2 εστίες 2 Χ 5μ. για τις ανάγκες των τμημάτων Κ 9, Κ 10, Κ 11 και Κ 12 (ενδεικτικά 1,20 Χ 80εκ. – 1,83μ. Χ 2,44μ.)
 • Δυο εστίες με διαστάσεις 2,44μ. Χ 7,32μ. (Για ομάδες που διαθέτουν γήπεδο 11 Χ11)
 • Διακριτικά φανελάκια 3 χρωμάτων σε διαφορετικά μεγέθη ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν τα παιδιά κάθε ηλικιακού τμήματος που διατηρεί η ακαδημία.
 • Τουλάχιστον 2 σκάλες για τη βελτίωση της συναρμογής και του συγχρονισμού των παιδιών
 • Πίνακα Τακτικής (σταθερό ή φορητό) σε κάθε αποδυτήριο που δραστηριοποιούνται τα τμήματα της υποδομής.

Ωστόσο, σχεδόν όλοι οι σύλλογοι χρησιμοποιούν επιπλέον εξοπλισμό για την
υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της λειτουργίας των τμημάτων
υποδομής. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

 • Επιπλέον μικρές εστίες (φορητές) για τις ανάγκες των τμημάτων
 • Επιπλέον εστίες 2 Χ 5μ. για τις ανάγκες των τμημάτων
 • Επιπλέον εστίες διαστάσεων 2,44μ. Χ 7,32μ. (Για ομάδες που διαθέτουν γήπεδο 11 Χ11)
 • Ομοιώματα που χρησιμεύουν για προπόνηση τεχνικοτακτικών στοιχείων.
 • Υλικοτεχνικός εξοπλισμός για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης (Μπάλες ισορροπίας, καρδιοσυχνόμετρα, medicine balls, στεφάνια κ.λπ.)
 • Υλικοτεχνικός εξοπλισμός για προπόνηση τερματοφυλάκων (π.χ. δίχτυ επαναφοράς κ.λπ.)
 • Όργανα γυμναστικής (υπάρχουν σύλλογοι που διαθέτουν γυμναστήριο)

Σίγουρα, υπάρχουν πάρα πολλά επιπλέον όργανα εξοπλισμού για την υποστήριξη
της λειτουργίας και της προπονητικής διαδικασίας των ακαδημιών.
Τα παραπάνω που προβλέπονται στο βασικό εξοπλισμό είναι απαραίτητη
προϋπόθεση να τα διαθέτουν οι ακαδημίες για να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας
Τα στοιχεία του εξοπλισμού που αναφέρονται στον προαιρετικό εξοπλισμό
αποτελούν ένα από τα σημεία από τα οποία θα διακρίνεται η κατηγοριοποίηση των
ακαδημιών.

Προσωπικό Ακαδημίας – Ρόλοι και Αρμοδιότητες

Διοικητικός Υπεύθυνος

 • Είναι πρωτίστως υπεύθυνος για την διοικητική και λειτουργική υποστήριξη της Ακαδημίας. Υπεύθυνος να παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλους τους τομείς υπηρεσιών της Ακαδημίας. Να εκτελεί όλες τις εργασίες που του ζητούνται αρμοδίως.
 • Συνεισφορά στο διοικητικό πλάνο της Ακαδημίας
 • Ανάπτυξη προγράμματος εργασιών για κάλυψη όλων των παρερχομένων υπηρεσιών
 • Παροχή διοικητικής υποστήριξης σε θέματα εκπαίδευση, τεχνικής ανάπτυξης, ιατρικού τμήματος, scouting
 • Ανάπτυξη αποτελεσματικού προγράμματος εργασιών επικοινωνίας για το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της Ακαδημίας
 • Αναπτύσσει, ενημερώνει και διατηρεί όλες τις βάσεις δεδομένων και τα συστήματα αρχειοθέτησης
 • Οργανώνει συναντήσεις κρατά σημειώσεις από αυτά όταν του ζητείται.

Γραμματέας

 • Οργάνωση και αποστολή εγγράφων ακαδημίας προς τους αρμόδιους φορείς (ΕΠΟ, ΕΠΣ, κ.λπ.) για την ομαλή λειτουργία της ακαδημίας
 • Οργάνωση και ολοκλήρωση των εγγραφών των παιδιών στην ακαδημία
 • Επικοινωνία με γονείς και παιδιά για τις ώρες και το πρόγραμμα αγώνων και προπονήσεων
 • Παραλαβή όλων των εγγράφων που αφορούν τη λειτουργία της ακαδημίας και ενημέρωση των αρμόδιων προσώπων για το περιεχόμενό τους
 • Διαχείριση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας για θέματα ακαδημίας
 • Αποστολή ηλεκτρονικής ενημέρωσης ή εγγράφων που αφορούν την ομαλή λειτουργία της ακαδημίας.
 • Επικοινωνία με γονείς για οργανωτικά ή εκπαιδευτικά θέματα (μετά από ενημέρωση από τον Υπεύθυνο της ακαδημίας ή τον τεχνικό διευθυντή ή προπονητή (αν δεν υπάρχει τεχνικός διευθυντής)
 • Παραλαβή συνδρομών ή χρημάτων (εγγραφές, τουρνουά) αν δεν υπάρχει ταμίας
 • Επικοινωνία δραστηριοτήτων στα ΜΜΕ ή στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν δεν υπάρχει ανάλογο πρόσωπο επιμελούμενο αυτή τη δουλειά
 • (Υπεύθυνος επικοινωνίας)

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

 • Διαχείριση της έντυπης και ηλεκτρονικής προώθησης των δραστηριοτήτων της ακαδημίας στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Διασφάλιση της προώθησης των δράσεων της ακαδημίας με γνώμονα την ελληνική νομοθεσία για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Προγράμματος

 • Αναπτύσσει προγράμματα για να καλύψει τις λειτουργικές και στρατηγικές ανάγκες της Ακαδημίας.
 • Εφαρμόζει τις πολιτικές και την φιλοσοφία της Ακαδημίας.
 • Ερευνά, ανακαλύπτει και αρχειοθετεί τους ταλαντούχους παίκτες από 6 έως 18 ετών.Βοηθά την διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία όλων των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.
 • Βοηθά την διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία όλων των αναπτυξιακών κέντρων.
 • Εργάζεται σαν μέλος της αναπτυξιακής ομάδας με σκοπό αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
 • Διασφαλίζει ότι όλες οι απαραίτητες διοικητικές λειτουργίες που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις των παικτών ολοκληρώνονται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο.
 • Εργάζεται με όλο το επιπρόσθετο προσωπικό που εκπαιδεύει τους παίκτες και διασφαλίζει ότι μεγιστοποιείται η μάθηση και η ανάπτυξη τους.
 • Είναι πλήρως προετοιμασμένος για όλους τους αγώνες και τις προπονήσεις και διασφαλίζει ότι και όλοι οι υπόλοιποι προπονητές κάνουν το ίδιο.
 • Διασφαλίζει ότι όλοι, το προσωπικό και οι παίκτες είναι ενημερωμένοι για όλες τις λεπτομέρειες των προπονήσεων, αγώνων και των λοιπών υποχρεώσεων.
 • Διασφαλίζει ότι ακολουθείται η σωστή διαδικασία κατά την δοκιμή νέων παικτών.
 • Παρέχει πρώτες βοήθειες εάν χρειαστεί σε αγώνες και προπονήσεις.
 • Βοηθά τον Τεχνικό Διευθυντή της Ακαδημίας στις αποφάσεις απόκτησης παικτών για όλες τις ηλικιακές ομάδες της Ακαδημίας. Είναι διαθέσιμος για scouting για τον σκοπό αυτό.
 • Λαμβάνει μέρος σε αναπτυξιακές στρατηγικές, μέσα και έξω από τον σύλλογο οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα των προπονητικών αλλά και των λοιπών υπηρεσιών.

Προπονητής

 • Κάθε προπονητής θα πρέπει να έχει στην κατοχή του το αναγνωρισμένο δίπλωμα προπονητικής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας
 • Η μέγιστη προσπάθεια για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ως προπονητή.Η συνεχής εξέλιξη των γνώσεων και προπονητικών ικανοτήτων του μέσω των οποίων θα συμβάλει στην εξέλιξη των νεαρών ποδοσφαιριστών.
 • Η διασφάλιση όλων των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος που αναλαμβάνει και την άριστη εκπαίδευση των νερών ποδοσφαιριστών
 • Η συνεργασία, ενθάρρυνση και υποστήριξη των υπόλοιπων μελών του προσωπικού της Ακαδημίας για την απρόσκοπτη λειτουργία της Ακαδημίας.
 • Η άριστη προετοιμασία για κάθε προπόνηση και αγώνα
 • Η κατάρτιση συγκεκριμένου, γραπτού πλάνου προπόνησης και αγώνα πριν την έναρξη της κάθε δραστηριότητας
 • Η έγκαιρη ενημέρωση του Τεχνικού Διευθυντή(αν υπάρχει) ή του Υπεύθυνου Εκπαιδευτικού Προγράμματος(αν υπάρχει) της Ακαδημίας και του υποστηρικτικού προσωπικού για τυχόν αλλαγές του προγράμματος των ποδοσφαιριστών ή και της ομάδας.
 • Η έγκαιρη και ακριβής ενημέρωση όλων των ποδοσφαιριστών για τις προπονήσεις και τους αγώνες (ώρα και τόπος).
 • Η διασφάλιση της κατάλληλης ενδυμασίας των ποδοσφαιριστών κατά την συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της ομάδας (αγώνας, προπόνηση κα)
 • Η παροχή πρώτων βοηθειών, όπου απαιτείται, μέχρι να φθάσει ο φυσιοθεραπευτής ή ο ιατρός της ομάδας.
 • Η συμμετοχή σε όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και συναντήσεις που διοργανώνονται από την Ακαδημία
 • Η συνεχής προσωπική του εκπαίδευση με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες -εντός ή εκτός της Ακαδημίας- με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων του ως προπονητή.
 • Η έγκαιρη ενημέρωση του Διοικητικού Προσωπικού της Ακαδημίας για οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία σχετική με την εργασία του (αργοπορία, απουσία κ.λπ).
 • Η εμφάνιση με την ενδεδειγμένη ενδυμασία κατά την παρουσία του στους αθλητικούς χώρους εν ώρα εργασίας.

Προπονητής Τερματοφυλάκων

 • Παρέχει τις προπονητικές υπηρεσίες του, στο πλαίσιο των απαιτήσεων της Ακαδημίας για να αναπτύξει τερματοφύλακες άριστα καταρτισμένους
 • Διασφαλίσει το υψηλότερο επίπεδο για όλες τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες που σχετίζονται με την εκπαίδευση τερματοφυλάκων
 • Συνεργάζεται με το υποστηρικτικό προσωπικό που συμμετέχει στην εκπαίδευση των τερματοφυλάκων και διασφαλίζει ότι μεγιστοποιούν την γνώση και την ανάπτυξη τους. Πχ. Προπονητές, Ψυχολόγους, Προπονητές φυσικής κατάστασης, ιατρικό προσωπικό, διατροφολόγους, video αναλυτές, φροντιστές, αθλητικούς επιστήμονες και εκπαιδευτικούς.
 • Επικοινωνεί με τον Τεχνικό Διευθυντή Ακαδημίας (αν υπάρχει) για να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση τερματοφύλακα από ηλικιακή κατηγορία σε άλλη.
 • Είναι πλήρως έτοιμος και προετοιμασμένος για όλα τα παιχνίδια και τις προπονήσεις
 • Διασφαλίζει ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι ενημερωμένοι ως προς τις λεπτομέρειες σχετικά με προπονήσεις, αγώνες και για τοις λοιπές δραστηριότητες τους
 • Να ενεργεί και να εμφανίζεται όλη την ώρα με τρόπο που αρμόζει σε εκπρόσωπο ακαδημίας ποδοσφαίρου. Να φορά όλες τις ώρες εργασίας την ενδεδειγμένη ενδυμασία
 • Διασφαλίζει ότι όλοι οι παίκτες που έχει υπό την επίβλεψη του δρουν με τον τρόπο που απαιτείται βάσει του Κώδικα συμπεριφοράς της Ακαδημίας και ότι όλοι οι παίκτες του είναι ακριβείς στις υποχρεώσεις τους
 • Να βοηθά τον Τεχνικό Διευθυντή Ακαδημίας στο να παίρνει σωστά υπολογισμένες αποφάσεις σχετικές με τους υπάρχοντες τερματοφύλακες της ακαδημίας
 • Να λαμβάνει μέρος σε αναπτυξιακές δραστηριότητες – εντός ή εκτός ακαδημίας – οι οποίες θα βελτιώνουν το επίπεδο της προπονητικής και γενικά της εργασίας του.

Προπονητής Φυσικής Κατάστασης

 • Παροχή των προπονητικών ικανοτήτων μέσω των οποίων θα αναπτύξει παίκτες άριστα καταρτισμένους στον τομέα της φυσικής κατάστασης.
 • Διασφάλιση όλων των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών σχετικών με την εργασία του.
 • Συνεργασία με το υποστηρικτικό προσωπικό που συμμετέχει στην εκπαίδευση των ποδοσφαιριστών και διασφαλίζει ότι μεγιστοποιούν την γνώση και την ανάπτυξη τους. Πχ. Προπονητές ποδοσφαίρου, Προπονητές τερματοφυλάκων, Ψυχολόγους, ιατρικό προσωπικό, διατροφολόγους, video αναλυτές, φροντιστές, αθλητικούς επιστήμονες και εκπαιδευτικούς. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή ανάπτυξη στην εργασία του υποστηρικτικού προσωπικού και επικοινωνεί απευθείας μαζί τους για ενημέρωση τους για αλλαγές του προγράμματος των ποδοσφαιριστών
 • Συνεργάζεται, ενθαρρύνει και βοηθά όποτε ο χρόνος το επιτρέπει, τα υπόλοιπα μέλη του προπονητικού / εκπαιδευτικού team για να διασφαλίσει την μέγιστη αποδοτικότητα του όλου τμήματος και της Ακαδημίας
 • Είναι επαρκώς προετοιμασμένος για τα κομμάτια της φυσικής κατάστασης για όλους τους αγώνες και τις προπονήσεις.
 • Να ενεργεί και να εμφανίζεται όλη την ώρα με τρόπο που αρμόζει σε εκπρόσωπο
 • Να φορά όλες τις ώρες εργασίας την ενδεδειγμένη ενδυμασία
 • Διασφαλίζει ότι όλοι οι παίκτες που έχει υπό την επίβλεψη του δρουν με τον τρόπο που απαιτείται βάσει του Κώδικα συμπεριφοράς της Ακαδημίας και ότι όλοι οι παίκτες είναι ακριβείς στις υποχρεώσεις τους
 • Να ενημερώνει έγκαιρα τον Τεχνικό Διευθυντή Ακαδημίας (αν υπάρχει) για οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία σχετική με την εργασία του (αργοπορία, πληροφορίες σχετικές με απουσίες παικτών κ.λπ.)
 • Να παρέχει πρώτες βοήθειες, όπου απαιτείται μέχρι να σπεύσει ο φυσιοθεραπευτής ή ο ιατρός

Ιατρός

 • Πλήρως υπεύθυνος για την διεύθυνση / διαχείριση όλων των θεμάτων που άπτονται της Ιατρικής για όλες τις ηλικιακές ομάδες της Ακαδημίας
 • Εμπλέκεται σε όλα τα Ιατρικά θέματα που σχετίζονται με τους παίκτες της Ακαδημίας
 • Είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση και θεραπεία όλων των ηλικιακών κατηγοριών της Ακαδημίας.
 • Υπεύθυνος για την διατήρηση και ασφάλεια του Ιατρικού αρχείου για όλους τους ποδοσφαιριστές της ακαδημίας.
 • Υπεύθυνος για την συμπλήρωση και ασφάλεια των εγγράφων Ιατρικής ασφάλισης για όλους τους ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας
 • Υπεύθυνος για την ανάπτυξη, οργάνωση και εφαρμογή θεραπευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων αποκατάστασης για όλο το προσωπικό της Ακαδημίας.
 • Υπεύθυνος για την παροχή Φυσιοθεραπευτικής κάλυψης σε προπονήσεις και αγώνες. Περιλαμβάνεται η Ιατρική προετοιμασία πριν τον αγώνα, η παροχή πρώτων βοηθειών και θεραπείας στην διάρκεια του αγώνα και η μετά τον αγώνα Ιατρική αποθεραπεία.
 • Συντονισμός Ιατρικών εξετάσεων (καρδιολογικών και ορθοπεδικών) όπως υποχρεούμαστε από τους εκάστοτε κανονισμούς υπερκείμενων αρχών καθώς και της νομοθεσίας.
 • Οργανώνει και παραδίδει Ιατρικά εκπαιδευτικά προγράμματα προπόνησης στους παίκτες της ακαδημίας
 • Οργανώνει και παραδίδει Ιατρικά εκπαιδευτικά προγράμματα στο προσωπικό της ακαδημίας
 • Συντονίζει και παραδίδει (όπου απαιτείται) Ιατρικές εκπαιδευτικές ομιλίες προς όλους της γονείς / κηδεμόνες των παικτών της Ακαδημίας.

Φυσιοθεραπευτής

 • Προγραμματισμός και εκτέλεση φυσιοθεραπευτικών θεραπειών και προγραμμάτων
 • Συμμετοχή στις αποστολές των ομάδων της Ακαδημίας
 • Φυσιοθεραπευτική κάλυψη όλων των αγώνων (επισήμων και φιλικών) όλων των ομάδων της Ακαδημίας και των προπονήσεων αυτών καθώς και όλων των εκδηλώσεων της Ακαδημίας που χρήζει φυσιοθεραπευτικής κάλυψης
 • Καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία με τον Επικεφαλής Ιατρικών Υπηρεσιών Ακαδημίας (αν υπάρχει)

Εθελοντές

Στο grassroots πρόγραμμα αναπτυξιακών ηλικιών σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η
συμμετοχή εθελοντών για την υποστήριξη της λειτουργίας των ακαδημιών.
Συνήθως ρόλο εθελοντή σε μια ακαδημία λαμβάνουν γονείς ή πρόσωπα που
βρίσκονται κοντά στην ακαδημία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών. Οι εθελοντές τις
περισσότερες φορές πλαισιώνουν το προσωπικό της ακαδημίας και την
υποστηρίζουν σε διάφορους τομείς και δράσεις.

Ωστόσο, μια ακαδημία είναι σημαντικό να λειτουργεί με την παρουσία εθελοντών
που όμως έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κατευθύνονται ανάλογα. Σε
διαφορετική περίπτωση, η παρουσία τους μπορεί να είναι ανασταλτικός
παράγοντας για την ομαλή εφαρμογή του προγράμματος των τμημάτων υποδομής.
Τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι εθελοντές είναι:

 • Να αγαπούν τα παιδιά και το παιγνίδι
 • Να μην έχουν δημιουργήσει προβλήματα συμπεριφοράς στο παρελθόν είτε στην ακαδημία, είτε σε οποιοδήποτε άλλο αθλητικό χώρο
 • Να διαθέτουν χρόνο για την ενασχόλησή τους με την ακαδημία
 • Να μπορούν να συνεργαστούν με το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό της ακαδημίας
 • Να μπορούν να κατανοήσουν ότι λειτουργούν μόνο στο πλαίσιο του ρόλου που αναλαμβάνουν, χωρίς να προσπαθήσουν να εμπλακούν και σε άλλους τομείς δημιουργώντας δυσλειτουργία και προβλήματα στην ακαδημία
 • Να είναι ενημερωμένοι για το εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ακαδημίας και να τον ακολουθούν πιστά.

Παρακάτω ακολουθούν τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την συμμετοχή ενός εθελοντή στην ακαδημία

 • Οι εθελοντές θα πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένη πληροφόρηση για τον ακριβή ρόλο που έχουν στην ακαδημία.
 • Να μπορούν κάθε στιγμή να ρωτήσουν κάποιο μέλος της ακαδημίας για ό,τι χρειαστούν για την επίλυση ενός ζητήματος.
 • Να τους δίνονται λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλ., email, ) των ατόμων που χρειάζεται, εντός και εκτός συλλόγου
 • Να είναι ενημερωμένοι σχετικά με το που θα βρουν ό,τι χρειαστούν σχετικά με το ρόλο τους
 • Να τους παρέχεται ανατροφοδότηση από κάποιο μέλος της ακαδημίας σχετικά με το ρόλο τους και πιθανά στοιχεία στη δουλειά τους που χρειάζεται να ενισχυθούν, να παραμείνουν, να τροποποιηθούν ή να αλλαχθούν.
 • Αν ένας εθελοντής που δραστηριοποιείται στην ακαδημία, δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν ακολουθεί τον κανονισμό λειτουργίας, ή δημιουργήσει πρόβλημα, τότε ο σύλλογος άμεσα προχωρά στην αντικατάστασή τους.

Κώδικας λειτουργίας και συμπεριφοράς

Γονείς
Οι γονείς διαδραματίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της
προσωπικότητας των παιδιών, καθώς λειτουργούν ως πρότυπα τους. Συνεπώς, οι
ίδιοι θα πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγµα και να τηρούν τους κανόνες. Σε
γενικές γραµµές από τους γονείς απαιτείται:

 • Να είναι ενήμεροι τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του συλλόγου πριν την εγγραφή του παιδιού (παρέχεται στο κεφάλαιο 5.1 στα έντυπα οργάνωσης).
 • Να ενθαρρύνουν το παιδί να παίξει και να µάθει ποδόσφαιρο, αλλά σε καμία περίπτωση να µην το πιέζουν επίµονα, όταν εκείνο δείχνει αρνητικό σε µια τέτοια προοπτική.
 • Να έχουν πάντα κατά νου, ότι οι κύριοι σκοποί της δραστηριότητας είναι η διασκέδαση και η παράλληλη αθλητική διαπαιδαγώγηση του παιδιού και όχι το αποτέλεσµα. Θα πρέπει λοιπόν να χειροκροτούν τις προσπάθειες όλων των παιδιών και να τα ενθαρρύνουν κατά τη διάρκεια των αγώνων.
 • Να είναι πάντα φιλικοί στα πλαίσια του «ευ αγωνίζεσθαι» µε την αντίπαλη οµάδα και να µην εκτρέπονται σε απρεπείς συμπεριφορές µε φωνές, χειρονομίες και βωμολοχίες.
 • Να βοηθούν το παιδί τους να αποκτήσει σωστή αθλητική παιδεία και να το υποστηρίζουν ψυχολογικά, έτσι ώστε να παρουσιάσει σταθερή βελτίωση στην ποδοσφαιρική του εξέλιξη.
 • Να δέχονται πάντα την απόφαση ενός αξιωματούχου σεβόμενοι τους κανόνες και να μην αμφισβητούν την ακεραιότητά του ακόμη και αν διαφωνούν με την ορθότητα της εν λόγω απόφασης.
 • Να προωθούν το «ευ αγωνίζεσθαι» θέτοντας ένα καλό παράδειγμα.
 • Να αποδέχονται την τεχνική κατάρτιση και αξία των προπονητών, οι οποίοι προσφέρουν τις γνώσεις τους για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στις αναπτυξιακές ηλικίες.
 • Να αναφέρουν στους προπονητές οποιοδήποτε ζήτηµα του παιδιού ή κάποια ανησυχία που ενδέχεται να έχουν.
 • Να έχουν την ευθύνη για την µετακίνηση των παιδιών αλλά και τη συμμετοχή τους στα προγράµµατα άθλησης. Στην περίπτωση ταξιδιού για τους σκοπούς ενός αγώνα ή µιας διοργάνωσης οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως την συναίνεσή τους.

Ποδοσφαιριστές
Οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει:

 • Να είναι συνεπείς και σε περίπτωση µη προσέλευσης ή καθυστέρησης να ενημερώνουν τους προπονητές τους.
 • Να φορούν τις στολές που θα προμηθευτούν.
 • Να σέβονται και να εφαρμόζουν τους κανόνες του παιχνιδιού.
 • Να µη διαμαρτύρονται στους διαιτητές και να σέβονται τις αποφάσεις τους.
 • Να σέβονται τον αντίπαλο και να αποφεύγουν αντιαθλητικές συμπεριφορές.
 • Να παίζουν πρωτίστως για να απολαύσουν το παιχνίδι, βελτιώνοντας παράλληλα τόσο τις αθλητικές τους επιδόσεις όσο και τα στοιχεία της αθλητικής τους προσωπικότητας. Να μην αγωνίζονται για το αποτέλεσμα ή για να ικανοποιήσουν άλλους φορείς (γονείς, συγγενικά πρόσωπα, προπονητές, μάνατζερ, κ.λπ.).

Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού
Όλοι οι εργαζόμενοι σε μια ακαδημία ποδοσφαίρου θα πρέπει να ακολουθούν
συγκεκριμένη διαδικασία πρόσληψης. Αυτή περιλαμβάνει τη συμπλήρωση
σχετικής αίτησης πρόσληψης/συµµετοχής.