Νέα ενημέρωση της ΠΕΠΣΣ προς τα σωματεία που διαθέτουν έδρα σε κλειστά γυμναστήρια ύστερα από διευκρινίσεις από τη ΓΓΑ

Αρ.πρωτ.: 8222Ημερομηνία: 21/09/2020 ΠΡΟΣ: Τα σωματεία που διαθέτουν έδρα σε κλειστά γυμναστήρια (ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:    • Επιτροπή Διαιτησίας    • […]

Read more...