Ανανέωση Δελτίων Ε.Π.Σ.Π. & Π.Ε.Π.Σ.

Τελευταία ενημέρωση: 07/09/2021 09:15

Όλοι οι αθλητές έχουν δελτίο στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά (Ε.Π.Σ.Π.) και στην ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΑΛΑΣ (Π.Ε.Π.Σ.) θα πρέπει να παραλάβουν άμεσα απο το γήπεδο Planet το νέο έντυπο μεταβολών (το οποίο θέλει γνήσιο υπογραφής κηδεμόνα) και να προσκομίσουν υποχρεωτικά:

2 φωτογραφίες (ανά Ένωση)

Φωτοτυπία της ταυτότητος του Αθλητή (ανά Ένωση)

**** (Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 3021/19/53-κγ΄ από 28-8-2014 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3021/19/53 από 14-10-2005 κοινής υπουργικής απόφασης “Τύπος, δικαιολογητικά, αρμόδιες υπηρεσίες και διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών”» (ΦΕΚ. Β-2339/29-8-2014))

Χρηματικό αντίτιμο μεταβολής δελτίου (ανά Ένωση)