Η Ε.Π.Σ.Πειραιά ενημερώνει: Ενημέρωση για τα Δελτία ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών.

Τελευταία ενημέρωση: 22/07/2021 14:25

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΏΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Οι Μετεγγραφές Ερασιτεχνών (και οι Διεθνείς) γίνονται από 02.08.2021 έως 01.11.2021 & 01.01.2022 έως και  31.01.2022.

Οι Επανεγγραφές Ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών γίνονται από τις 2.08.2021 έως και  01.11.2021 και από  01.01.2022 έως και  28.02.2022.

Oι Πρώτες Εγγραφές Ανηλίκων είναι ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν( από 01.07.2021 έως και 30.06.2022)

Οι Πρώτες Εγγραφές Ενηλίκων γίνονται από 02.8.2021 έως 01/11/2021& 01/01/2022 έως και  28.02.2022

Οι Ατομικές Αποδεσμεύσεις, αλλά και οι Ομαδικές  Αποδεσμεύσεις  ερασιτεχνών είναι ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 01/07/2021 έως και 30.06.2022

Οι Μετεγγραφές Ορισμένου χρόνου (ΔΑΝΕΙΣΜΟΙ) γίνονται από 02.8.2021 έως και  01.11.2021 &01.01.2022 έως και 31.01.2022.

Ενημέρωση για τα Δελτία ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών

Αναφορικά με τα  νέα δελτία Ποδοσφαιριστών βάση της σχετικής ενημέρωσης από την ΕΠΟ παύουν να υφίστανται τα Δελτία Αορίστου χρόνου.

1. Τα σωματεία και οι ενήλικες ποδοσφαιριστές  θα πρέπει να συμφωνούν για την υπογραφή δελτίων από 1 έως και 5 χρόνων, με το ανάλογο χρηματικό παράβολο.

2. Τα σωματεία και οι ανήλικοι ποδοσφαιριστές  θα πρέπει να συμφωνούν για την υπογραφή δελτίων από 1 έως και 7 χρόνων( Πρώτες Εγγραφές), με το ανάλογο χρηματικό παράβολο.

3. Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες, να μην υπάρχει η παραμικρή διόρθωση και να αναφέρονται πλήρως και υπογεγραμμένα τα ονόματα όσων αναφέρονται (Πρόεδρος, Γραμματέας, ποδοσφαιριστής)

4. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Όλα τα σωματεία θα πρέπει να  προσκομίσουν έγκαιρα την νόμιμη σύνθεση της ισχύουσας διοίκησης (με το έγγραφο του δικαστικού αντιπροσώπου (αρχαιρεσίες του 2020-2021),  ή το πρακτικό της Εκλογικής Γ.Σ.

5. Αιτήσεις Μετεγγραφών που  δεν θα είναι πλήρεις δεν θα παραλαμβάνονται από την γραμματεία της ένωσης.

ΟΙ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΕΛΤΙΩΝ

Όπως γνωστοποιήθηκε από την Ε.Π.Ο. όλα τα σωματεία, ερασιτεχνικά & επαγγελματικά, θα πρέπει να  αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα δελτία των ποδοσφαιριστών τους, με τα νέα που θα έχουν άσπρο χρώμα.

Με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί, όλα τα δελτία αορίστου χρόνου  των σωματείων  θα πρέπει να  επανεκδοθούν με λήξη ισχύος έως και τις 30/6/2024.

Η επανέκδοση αυτών των δελτίων θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 30/6/2022.

Όσα δελτία δεν επανεκδοθούν δεν θα έχουν ισχύ για την συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στους αγώνες, ωστόσο θα ανήκουν στην δύναμη των σωματείων έως και την 30/6/2024