ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Η αξιολόγηση της δουλειάς που γίνεται στις Ακαδημίες του IKONIO FC είναι ο γνώμωνας που μας βοηθά να εξελισσόμαστε και εμείς, μαζί με τους νέους αθλητές. Τα σχόλιά σας είναι πολύτιμη βοήθεια και είναι ευχής έργον να συμμετέχετε και εσείς μέσα από αυτή την ενέργεια.

Το ερωτηματολόγιο υπάρχει και σε εκτυπώσιμη μορφή πατώντας αυτό το σύνδεσμο, εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω ανώνυμη φόρμα.