Τηλέφωνα Προπονητών

Τεχνικός Διευθυντής ΑκαδημίαςΖάχος Θανάσης
6977988021
ΠροπονητέςΓιάννης Ζαβιτσάνος
6936.000338
Καραπετσάνης Αλέκος
6942081127
Δημήτρης Τοκατλιάν
6988.554991 
Ιατρού Στράτος
6978295424
Παναγιώτης Σάσσαρης
6949.052927
Κούμπουλας Χρήστος
6987954558
ΓραμματείαΚαραμπάση Μαρία
6945643140
2104008057
Υπεύθυνος Management –
Επικοινωνίας
Παπανδρεόπουλος Γιώργος
6943482903