Τηλέφωνα Προπονητών

Τεχνικός Διευθυντής ΑκαδημίαςΖάχος Θανάσης
6977988021
ΠροπονητέςΚαρασσάβας Κωνσταντίνος
6956109597
Καραπετσάνης Αλέκος
6942081127
Κορακάκης Αναστάσης
6907371801 
Ιατρού Στράτος
6978295424
Κοντογεώργης Αντώνης
6974176665
Κούμπουλας Χρήστος
6987954558
ΓραμματείαΚαραμπάση Μαρία
6945643140
2104008057
Υπεύθυνος Management –
Επικοινωνίας
Παπανδρεόπουλος Γιώργος
6943482903