Κώδικας Συμπεριφοράς Προπονητών

Στις παρακάτω κατευθυντήριες στηρίζεται η αρχή λειτουργίας του προπονητικού τιμ της Ακαδημίας.

6600