Παίζοντας για το όνομα

ΝΑ  ΠΑΙΖΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΟΝΟΜΑ  ΤΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΣΟΥ ΕΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ

Λένε πως μια ομάδα δείχνει πόσο δεμένη είναι από τον τρόπο που πανηγυρίζει. Αλλά και από το πως διαχειρίζεται μια ήττα, θα προσθέσω.

Ένα σύνολο ατόμων δεν αποτελεί υποχρεωτικά μια ομάδα. Πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό:

  1. Να υπάρχουν κοινοί στόχοι και αξίες μεταξύ των μελών.
  2. Να νιώθουν πως υπάρχει μια ταυτότητα κοινή για όλους, ακριβώς επειδή ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα.
  3. Να υιοθετείται από όλους μια ομοιογενής συμπεριφορά με σκοπό την επίτευξη των κοινών στόχων.
  4. Η ομάδα να είναι λειτουργική.
  5. Να ικανοποιούνται οι ανάγκες των μελών της.
  6. Να υπάρχει συνοχή μεταξύ τους.

Τι είναι, λοιπόν, η συνοχή της ομάδας;

Πρόκειται στην ουσία για μια δυναμική διαδικασία η οποία αντικατοπτρίζεται στην τάση των μελών του συνόλου να «κολλάνε» μεταξύ τους και να παραμένουν ενωμένοι κατά την επιδίωξη των στόχων και των αντικειμενικών σκοπών. Πιο απλά, αν οι ίδιοι οι παίκτες μιας ομάδας δεν νιώθουν ότι έχουν «δέσει» και δεν πιστεύουν ότι η ομάδα τους είναι ικανή να διεκδικήσει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, πώς είναι δυνατόν να πιστέψει οποιοσδήποτε άλλος σε αυτή την ομάδα;

Τώρα που εντοπίσαμε το πρόβλημα ας περάσουμε στις προτάσεις για τη λύση του. Για να επιτευχθεί η συνοχή στην ομάδα πρέπει να εστιάσουμε στις δυο της διαστάσεις:

  1. Συνοχή στο έργο: τα μέλη της να δουλεύουν μαζί για την επίτευξη ενός στόχου.
  2. Κοινωνική συνοχή: να έχουν φιλικά συναισθήματα μεταξύ τους  και να παίρνουν προσωπική ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη ομάδα.

Η οικοδόμηση της ομάδας είναι  μια δύσκολη διαδικασία που πρέπει να ξεκινάει από το μηδέν και βασικός της σκοπός να είναι η ενίσχυση της αίσθησης ενότητας και συνεκτικότητας μεταξύ των παικτών.

O αθλητικός ψυχολόγος μπορεί να συμβάλλει με δυο τρόπους σε αυτό:

  1. Άμεση παρέμβαση: εμψύχωση των παικτών, ενίσχυση της μεταξύ τους επικοινωνίας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης.
  2. Έμμεση παρέμβαση: Εκμάθηση στο προπονητικό team, τεχνικών επίτευξης της συνοχής της ομάδας.

Τρόποι υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει και θέληση. Και η θέληση ξεκινάει από τους παίκτες.

Γιατί στο τέλος της μέρας, αυτό που μπορεί να κάνει ένα παίκτη να νιώσει καλά με τον εαυτό του και την ομάδα του ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είναι το να ξέρει πως αυτός και οι συμπαίκτες του έκαναν αυτό που έπρεπε και το έκαναν με πάθος.